Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Tin tức

VJET®2172
 • Print speed: 28-110 m/min
 • Printing width: Maximum 72mm (2.83 inches)
 • Resolution: 110m/min @ 360 x 180 dpi, 28m/min @ 360 x 720 dpi
 • VJET®2172

  VJET®2136
 • Print speed: Up to 55 m/min @ 360 x 360 dpi
 • Printing width: 36 mm per head
 • Resolution: Up to 360 x 720 dpi
 • VJET®2136


  Ấp Long Trị, Xã Long Đức, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.
  Bản quyền © 2014-2019 RYNAN Technologies Việt Nam. Đã được đăng ký.